1. ošeření zasoleného zdiva přípravkem ESCO-FLUAT
  2. polokrycí špric THERMOPAL-SP
  3. sanační omítka THERMOPAL-SR24 nebo THERMOPAL-Ultra/Ultra White
  4. celoplošně nanesený špric THERMOPAL-SP
  5. vyrovnávací omítka ASOCRET-M30
  6. hydroizolace AQUAFIN-RB400
  7. infúzní clona realizovaná tlakovou injektáží AQUAFIN-F resp. AQUAFIN-i380
  tlaková injektáž
průměr vrtů: 12 – 18 mm
sklon vrtů: 30° – 45°
hloubka vrtů: tloušťka zdiva -5 cm
osová vzdálenost vrtů: 10 – 12,5 cm
výšková vzdálenost mezi vrty při dvouřadé injektáži je 8 cm
  1. jemný štuk THERMOPAL-FS33
  2. paropropustná silikátová barva

PDF

Detail ke stažení