Realizace firma ADRAK Pardubice, červenec–srpen 2017

Podkladem je železobeton, který byl ofrézován a přebroušen