1. ošeření zasoleného zdiva přípravkem ESCO-FLUAT
  2. polokrycí špric THERMOPAL-SP
  3. sanační omítka THERMOPAL-SR24 nebo
    THERMOPAL-Ultra/Ultra White
  4. hydroizolace AQUAFIN-1K + AQUAFIN-RB400
  5. infúzní clona AQUAFIN-F resp. AQUAFIN-i380
netlaková injektáž nízkotlaká injektáž
průměr vrtů: 30 mm 12 – 18 mm
sklon vrtů: 30° – 45° 0° – 30°
hloubka vrtů: tloušťka zdiva -5 cm
osová vzdálenost vrtů: 10 – 12,5 cm 10 – 12,5 cm

PDF

Detail ke stažení