1. ošeření zasoleného zdiva přípravkem ESCO-FLUAT
  2. polokrycí špric THERMOPAL-SP
  3. sanační omítka THERMOPAL-SR24 nebo THERMOPAL-Ultra/Ultra White
  4. infúzní clona AQUAFIN-F resp. AQUAFIN-i380
průměr vrtů: 12 – 18 mm
sklon vrtů: 0° – 30°
hloubka vrtů: tloušťka zdiva -5 cm
osová vzdálenost vrtů: 10 – 12,5 cm
výšková vzdálenost mezi vrty při dvouřadé injektáži je 8 cm

PDF

Detail ke stažení