1. ošeření zasoleného zdiva přípravkem ESCO-FLUAT
  2. polokrycí špric THERMOPAL-SP
  3. sanační omítka THERMOPAL-SR24 nebo THERMOPAL-Ultra/Ultra White
  4. celoplošně nanesený špric THERMOPAL-SP
  5. hydroizolace AQUAFIN-1K + AQUAFIN-RB400
  6. infúzní clona AQUAFIN-F resp. AQUAFIN-i380
  netlaková injektáž nízkotlaká injektáž
průměr vrtů: 12 – 30 mm 12 – 18 mm
sklon vrtů: 30° – 45° 0° – 30°
hloubka vrtů: tloušťka zdiva -2 cm
osová vzdálenost vrtů: 10 – 12,5 cm 10 – 12,5 cm
výšková vzdálenost mezi vrty při dvouřadé injektáži je 8 cm
  1. jemný štuk THERMOPAL-FS33
  2. paropropustná silikátová barva
  3. AQAUFIN-RB400

PDF

Detail ke stažení