1. polokrycí špric THERMOPAL-SP
  2. infúzní clona AQUAFIN-F resp. AQUAFIN-i380
netlaková injektáž nízkotlaká injektáž
průměr vrtů: 12 – 30 mm 12 – 18 mm
sklon vrtů: 30° – 45° 0° – 30°
hloubka vrtů: tloušťka zdiva -2 cm
osová vzdálenost vrtů: 10 – 12,5 cm 10 – 12,5 cm
  1. sanační omítka THERMOPAL-SR24 nebo THERMOPAL-Ultra white
  2. + 9. AQUAFIN-RB400
  3. + 10. AQUAFIN-1K
  4. místě stávající izolace (lepenky) se vytvoří drážka 2/2 cm a vyplní se AQUAFINem-1K tuho-plastické konzistence
  5. fabion z ASOCRETu-M30 s poloměrem R ≥ 4 cm
  6. potěr z ASO-EZ4 alternativně ASO-SEM

PDF

Detail ke stažení