1. železobetonová stropní deska
  2. cementový potěr z ASO-EZ2 nebo ASO-EZ2-Plus
  3. hydroizolační stěrka ASOFLEX-AKB s těsnící manžetou ASO-Dichtmanschette-Boden, s předcházející penetrací potěru ASODUR-GBM (s posypem křemičitého písku)
  4. zálivková malta ASOCRET-VK30 nebo ASOCRET-VK100
  5. hydroizolace ASOFLEX-AKB, s předcházející penetrací příruby INDU-Primer-N
  6. lepidlo ASO-Dichtmanschette-Boden, ASODUR-Design
  7. těsnící hmota ASODUR-EP/FM

PDF

Detail ke stažení