1. železobetonová stropní deska
  2. cementový potěr z ASO-EZ2 nebo ASO-EZ2-Pluss na tepelné / kročejové izolaci, nad fólií / pásovou hydroizolací nacházející se na stropní desce
  3. penetrace potěru ASODUR-GBM (s posypem křemičitého písku), penetrace příruby INDU-Primer-N
  4. hydroizolace ASOFLEX-AKB s těsnící manžetou ASO-Dichtmanschette-Boden nebo těsnící páskou ASO-Dichtband-2000-S potřebné šířky podle průměru podlahové vpusti
  5. zálivková malta ASOCRET-VK30 nebo ASOCRET-VK100

alternativně:

  1. epoxidová malta ASODUR-EMB
  2. lepidlo ASODUR-EK98, ASODUR-Design
  3. spárovací malta ASODUR-EK98, ASODUR-Design
  4. těsnící hmota ASODUR-EP/FM

 

PDF

Detail ke stažení