1. stropní deska
  2. tepelná / kročejová izolace s vhodnou únosností a stlačitelností pro dané zatížení
  3. cementový potěr např. z ASO-EZ2 nebo ASO-EZ2-Plus
  4. hydroizolace ASOFLEX-AKB s penetrací INDU-Primer-N v místě příruby a penetrací ASODUR-GBM (s posypem křemičitého písku) v oblasti cementového potěru
  5. lepidlo ASODUR-EK98, ASODUR-Design
  6. těsnící manžeta ASO-Dichtmanschette-Boden
  7. spárovací malta ASODUR-EK98, ASODUR-Design
  8. těsnící hmota ASODUR-EP/FM
  9. podlahová vpust pro tenkovrstvé pokládání dlažby (např. od výrobce Passavant)

PDF

Detail ke stažení