Třída zatížení *) 0, A01 / A02, A1 0, A01 / A02,
A1 / A2, B0, B
0, A01 , A02,
A1 / A2, B0, B, C
1 Penetrace ASO-Unigrund-K nebo na lesklé povrchy ASO-Unigrund-S
2 Hydroizolace SANIFLEX AQUAFIN-2K/M,
AQUAFIN-RS300
ASOFLEX-AKB
3 Lepidlo na dlažbu SOLOFLEX LIGHTFLEX ASODUR-EK98
ASODUR DESIGN
4 Spárovací malta ASO-Flexfuge HF05-Brilliantfuge ASODUR-EK98
ASODUR DESIGN
*) Poznámka: vysvětlení k označení tříd zatížení podle směrnice Německého centrálního spolku pro stavebnictví (ZDB): „Pokyny pro vytváření izolací spojených s obkladem z dlaždic a desek, v interiéru a exteriéru“
O: plochy stěna podlah vystavené minimálnímu zatížení stříkající vodou – např. stěny a podlahy v koupelnách bytů či rodinných domů, bez podlahové vpusti, s vanou nebo sprchovou vaničkou
A01 / A02: plochy stěn (A01) a plochy podlah (A02) vystavené mírnému / dočasnému zatížení stříkající vodou – např. sprchové kouty, koupelny v bytech, rodinných domech
A1 / A2: plochy stěn (A1) a plochy podlah (A2) vystavené silnému / častému zatížení užitkovou vodou a čisticími prostředky – např. veřejné sprchy, prostor okolo bazénů
B0: stavební prvky v exteriéru, nevystavené působení tlakové vody, např. balkóny a terasy (nad bytnými / vytápěnými místnostmi jen při vhodné skladbě stropní konstrukce)
B: vysoké zatížení tlakovou vodou nepřetržitě působící z pozitivní strany v interiéru a exteriéru, např. bazény
C: plochy stěn a podlah vystaven silnému / častému zatížení vodou + chemickému zatížení (např. provozní kuchyně, laboratoře, potravinářský průmysl a podobně)

 

PDF

Detail ke stažení