1. vana nebo sprchová vanička
  2. těsnící páska ASO-Dichtband-Sanitär nalepená na boční okraj vany resp. vaničky před její montáží
  3. stěrková/nátěrová hydroizolace SANIFLEX resp. AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M nebo AQUAFIN-RS300
  4. těsnící manžeta ASO-Dichtband-2000-S zapracovaná do plošné izolace
  5. lepidlo MONOFLEX-XL, LIGHTFLEX
  6. spárovací malta ASO-Fugenbunt nebo CRISTALLFUGE
  7. pružný silikonový tmel ESCOSIL-2000
  8. rohová spára: před aplikací pružného silikonového tmelu ESCOSIL-2000 se na dno spáry osadí lepící páska jako separační vrstva, která zabezpečí, že se ESCOSIL-2000 přichytí jen k bočním stěnám obkladových prvků

PDF

Detail ke stažení