3.60.20 Přepadový žlab typu „Finland“ v bazéně s termální nebo slanou vodou – třídy zatížení: B, C

 1. hydroizolace ASOFLEX-AKB
 2. lepidlo ASODUR-EK98 nebo ASODUR-Design
 3. těsnící páska ASO-Dichtband-2000-S a na ochranu ASO-Dichtband-2000 zapracovaná do hydroizolační stěrky ASOFLEX-AKB
 4. výplň spáry ASODURem-EP/FM pro přerušení kapilárního vzlínání
 5. osazení žlabové tvarovky do ASODURu-EK98-Wand
 6. spárovací malta HF-05-Brillantfuge nebo ASODUR-EK98, ASODUR-Design
 7. pružný silikonový tmel ESCOSIL-2000-UW

Poznámka pro slanou vodu: Pro izolaci plochy lze použít AQUAFIN-2K v případech, kdy slaná voda nepřesáhne stupeň agresivity vody vůči betonu dle DIN 4030 „silně agresivní“-tzn. Třída expozice XA2.

 • max. 100 mg/l CO2
 • max. 60 mg/l NH4 +
 • max. 3000 mg/l Mg 2+
 • max. 3000 mg/l SO4 –

Pokud je některé z výše uvedených kritérií překročeno, je nutné použít tyto materiály na penetraci a hydroizolaci:
Penetrace: ASODUR-GBM + křemičitý písek zrnitosti 0,1 – 0,6 mm
Hydroizolace: ASOFLEX-AKB + křemičitý písek zrnitosti 0,1 – 0,6 mm mezi jednotlivé vrstvy

PDF

Detail ke stažení