3.60.16 Bazénové ochozy s podlahovým vytápěním – bazén s termální nebo slanou vodou – třídy zatížení: B, C

  1. hydroizolace ASOFLEX-AKB
  2. lepidlo ASODUR-EK98 nebo ASODUR-Design
  3. těsnící páska ASO-Dichtband-2000-S zapracovaná do hydroizolační stěrky ASOFLEX-AKB
  4. spárovací malta HF-05-Brillantfuge nebo ASODUR-EK98, ASODUR-Design
  5. pružný silikonový tmel ESCOSIL-2000-UW

Poznámka pro slanou vodu: Pro izolaci plochy lze použít AQUAFIN-2K v případech, kdy slaná voda nepřesáhne stupeň agresivity vody vůči betonu dle DIN 4030 „silně agresivní“-tzn. Třída expozice XA2.

  • max. 100 mg/l CO2
  • max. 60 mg/l NH4 +
  • max. 3000 mg/l Mg 2+
  • max. 3000 mg/l SO4 –

Pokud je některé z výše uvedených kritérií překročeno, je nutné použít tyto materiály na penetraci a hydroizolaci:
Penetrace: ASODUR-GBM + křemičitý písek zrnitosti 0,1 – 0,6 mm
Hydroizolace: ASOFLEX-AKB + křemičitý písek zrnitosti 0,1 – 0,6 mm mezi jednotlivé vrstvy

PDF

Detail ke stažení