3.60.14 Ochozy u bazénu s termální nebo slanou vodou – potěr spojený s podkladem – třídy zatížení: B, C

  1. hydroizolace AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M resp. AQUAFIN-RS300
  2. lepidlo ASODUR-EK98 nebo ASODUR-Design
  3. těsnící páska ASO-Dichtband-2000-S a na ochranu ASO-Dichtband-2000 zapracované do hydroizolační stěrky ASOFLEX-AKB
  4. spárovací malta HF-05-Brillantfuge nebo ASODUR-EK98, ASODUR-Design
  5. pružný silikonový tmel ESCOSIL-2000

Poznámka pro slanou vodu: Pro izolaci plochy lze použít AQUAFIN-2K v případech, kdy slaná voda nepřesáhne stupeň agresivity vody vůči betonu dle DIN 4030 „silně agresivní“-tzn. Třída expozice XA2.

  • max. 100 mg/l CO2
  • max. 60 mg/l NH4 +
  • max. 3000 mg/l Mg 2+
  • max. 3000 mg/l SO4 –

Pokud je některé z výše uvedených kritérií překročeno, je nutné použít tyto materiály na penetraci a hydroizolaci: Penetrace: ASODUR-GBM + křemičitý písek zrnitosti 0,1 – 0,6 mm Hydroizolace: ASOFLEX-AKB + křemičitý písek zrnitosti 0,1 – 0,6 mm mezi jednotlivé vrstvy

PDF

Detail ke stažení