3.60.1 Izolace rehabilitačního bazénu s termální vodou – třídy zatížení: A, B

  1. penetrace ASODUR-GBM
  2. hydroizolace ASOFLEX-AKB
  3. dvě vrstvy těsnící pásky ASO-Dichtband-2000-S, zapracované do hydroizolační stěrky (první páska se vytvaruje do smyčky, druhá páska se nalepí rovně přes spáru)
  4. lepidlo ASODUR-EK98, ASODUR-Design
  5. spárovací malta HF-05-Brillantfuge nebo ASODUR-EK98, ASODUR-Design
  6. osazení žlabové tvarovky do silnovrstvého lože ASODUR-EMB
  7. výplň spáry ASODURem-EP/FM, pro přerušení kapilárního vzlínání
  8. dilatační pás dle projektu

PDF

Detail ke stažení