3.50.2 Přepadový žlab typu „Finland“ – třídy zatížení: A, B

  1. hydroizolace AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M resp. AQUAFIN-RS300
  2. dvě vrstvy těsnící pásky ASO-Dichtband-2000-S, zapracované do hydroizolační stěrky (první páska se vytvaruje do smyčky, druhá páska se nalepí rovně přes spáru)
  3. těsnící páska ASO-Dichtband-2000, zapracovaná do hydroizolační stěrky
  4. lepidlo SOLOFLEX nebo UNIFIX-2K/6
  5. spárovací malta HF-05-Brillantfuge nebo ASODUR-EK98, ASODUR-Design
  6. výplň spáry ASODURem-EP/FM, pro přerušení kapilárního vzlínání
  7. pružný silikonový tmel ESCOSIL-2000-UW
  8. dilatační pás dle projektu

PDF

Detail ke stažení