1. vyspádovaná schodišťová deska z betonu, přírodního kamene
  2. vyplnění spáry mezi vodorovnou a svislou schodišťovou deskou spárovací maltou CRISTALLFUGE-FLEX
  3. svislá schodišťová deska z betonu, přírodního kamene (Při pokládání desek z přírodního a umělého kamene musí být zohledněny specifické vlastnosti materiálů jako sklon k zabarvení, k vzniku konkávních deformací, k průhybům. Nutné znát pokyny dodavatele konkrétního obkladového prvku. Při pochybnostech provést zkušební pokládku.)
  4. maltové lože z ASO-EZ4-Plus
  5. ASOCRET-HS-FLEX
  6. hydroizolační stěrka AQUAFIN-RS300
  7. železobetonový schodišťový dílec