1. velkoformátové desky z betonu, přírodního kamene, keramiky
  2. ASOCRET-HS-FLEX
  3. drenážní malta z ASO-EZ4 a drceného kameniva frakce 2 – 5 mm nebo 4- 8 mm
  4. zhutněný štěrkový násyp
  5. upravený terén (u soudržných zemin vyspárovaný)

PDF

Detail ke stažení