1. železobetonová stropní deska
  2. atika
  3. těsnící páska ASO-Dichtband-2000-S, zapracovaná do hydroizolační stěrky
  4. hydroizolační stěrka AQUAFIN-2K
  5. drenážní a ochranná vrstva
  6. zatravněná zemina

PDF

Detail ke stažení