1. železobetonová stropní deska
  2. vpust pro ploché střechy, např. od výrobce Passavant
  3. manžeta ASO-Dichtmanschette-Boden, zapracovaná do hydroizolační stěrky
  4. hydroizolační stěrka AQUAFIN-2K
  5. drenážní a ochranná vrstva
  6. zatravněná zemina

PDF

Detail ke stažení