1.70.4 Izolace stropní konstrukce nad podzemní garáží AQUAFINem-2K – pracovní spára resp. kluzné lůžko, styk se stěnou

 

  1. železobetonová stropní deska
  2. pracovní spára resp. kluzné lůžko
  3. epoxidová vrstva ASODUR-EMB nebo ASOCRET-M30
  4.  hydroizolace AQUAFIN-2K
  5. těsnící páska ASO-Dichtband-2000-S
  6. drenážní a ochranná vrstva
  7. zatravněná zemina

PDF

Detail ke stažení