1. železobetonová stropní deska
  2. dilatační pás
  3. epoxidová vrstva ASODUR-EMB nebo ASOCRET-M30
  4. hydroizolace AQUAFIN-2K
  5. těsnící páska ASO-Dichtband-2000-S
  6. drenážní a ochranná vrstva
  7. zatravněná zemina

PDF

Detail ke stažení