1. železobetonová stropní deska
  2. dilatační pás
  3. těsnící páska ASO-Dichtband-2000-S
  4. hydroizolace AQUAFIN-2K
  5. drenážní a ochranná vrstva
  6. zatravněná zemina

PDF

Detail ke stažení