1. zdivo resp. železobetonová stěna
  2. izolace v oblasti spáry pružnou cementovou hydroizolační stěrkou AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M resp. AQUAFIN-RS300 a vhodné těsnící pásky např. ASO-Dichtband-2000-S (viz. technický list)
  3. bitumenová silnovrstvá hydroizolační stěrka COMBIDIC, vč. přednátěru z ASOL-FE (naředěného vodou v poměru 1:5)
  4. ochrana hydroizolace, např. desky z extrudovaného polystyrenu (XPS)

PDF

Detail ke stažení