1. prostup potrubí s volnou a pevnou přírubou (např. od výrobce Doyma GmbH & Co)
  2. utěsnění prostupu potrubí s volnou a pevnou přírubou pomocí pružné cementové hydroizolační stěrky AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M resp. AQUAFIN-RS300 a vhodné těsnící pásky (viz. technický list)
  3. bitumenová silnovrstvá hydroizolační stěrka COMBIDIC, vč. přednátěru z ASOL-FE (naředěného vodou v poměru 1:5)
  4. ochrana hydroizolace, např. desky z extrudovaného polystyrenu (XPS)

PDF

Detail ke stažení