1. chránička
  2. vyplnění dutiny
  3. těsnící prstenec
  4. bitumenová silnovrstvá hydroizolační stěrka COMBIDIC , vč. přednátěru z ASOL-FE (naředěného vodou v poměru 1:5)
  5. ochrana hydroizolace, např. desky z extrudovaného polystyrenu (XPS)
  6. vyplnění drážky AQUAFINem-1K, zamíchaným v tuho-plastické konzistenci

PDF

Detail ke stažení