1. fabion z ASOCRETu-M30, s poloměrem R ≥ 4 cm
  2. bitumenová silnovrstvá hydroizolační stěrka COMBIDIC, vč. přednátěru z ASOL-FE (naředěného vodou v poměru 1:5)
  3. ochrana hydroizolace, např. desky z extrudovaného polystyrenu (XPS)

PDF

Detail ke stažení