1. cementová hydroizolační stěrka AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M resp. AQUAFIN-RS300
  2. utěsnění koutového spoje cementovou hydroizolační stěrkou a vhodnou těsnící páskou SCHOMBURG (viz. technický list)
  3. bitumenová silnovrstvá hydroizolační stěrka COMBIDIC, vč. přednátěru z  ASOL-FE (naředěného vodou v poměru 1:5)
  4. ochrana hydroizolace, např. desky z extrudovaného polystyrenu (XPS)

PDF

Detail ke stažení