1. zdivo resp. železobetonová stěna
  2. izolace AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M resp. AQUAFIN-RS300 a těsnící páskou ASO-Dichtband-2000-S (viz. technický list)
  3. pěnový provazec ASO-RS
  4. ASO-Dichtband-2000-S k ochraně hydroizolace
  5. ochrana hydroizolace, např. desky z extrudovaného polystyrenu (XPS)

PDF

Detail ke stažení