1. železobetonová balkónová deska
  2. tepelná izolace FOAMGLAS, nalepená na podklad pomocí COMBIDICu-2K
  3. přestěrkování tepelné izolace UNIFIXem-2K/6, do kterého se zapracuje sklotextilní mřížka GLASGITTERGEWEBE-10
  4. roznášecí vrstva (min. 15 mm) vytvořená z potěrové hmoty ASO-EZ4-Plus
  5. hydroizolační stěrka AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M resp. AQUAFIN-RS300
  6. pružná těsnící páska ASO-Dichtband-2000, zapracovaná do hydroizolační stěrky
  7. soklový obklad
  8. vysoce elastické tenkovrstvé lepidlo UNIFIX-2K
  9. spárovací malta HF-05-Brillantfuge
  10. pružný silikonový tmel ASCOSIL-2000 resp. INDUFLEX-PU + penetrace INDU-Primer

PDF

Detail ke stažení