1. železobetonová balkónová deska
  2. spádový potěr, např. ASO-EZ2-Plus nebo ASO-EZ4-Plus
  3. hydroizolační stěrka AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M resp. AQUAFIN-RS300
  4. pružná těsnící páska ASO-Dichtband-2000, zapracovaná do hydroizolační stěrky
  5. lepicí páska osazená na dno spáry jako separační vrstva, která zabezpečí přichycení pružného tmelu jen k bočním stěnám spáry, ne k samotnému dnu spáry
  6. vysoce elastické tenkovrstvé lepidlo UNIFIX-2K
  7. spárovací malta ASO-Flexfuge nebo HF-05-Brillantfuge
  8. pružný silikonový tmel ASCOSIL-2000 resp. INDUFLEX-PU + penetrace INDU-Primer

PDF

Detail ke stažení