1. železobetonová balkónová deska
  2. spádový potěr, např. ASO-EZ4-Plus
  3. hydroizolační stěrka AQUAFIN-RS300
  4. pružná těsnící páska ASO-Dichtband-2000, zapracovaná do hydroizolační stěrky
  5. Vyplňovací provazec ASO-SR, který zabezpečí přichycení pružného tmelu jen k bočním stěnám spáry, ne k samotnému dnu spáry.
  6. vysoce elastické tenkovrstvé lepidlo UNIFIX-S3
  7. spárovací malta CRISTALLFUGE-FLEX
  8. pružný silikonový tmel ASCOSIL-2000 resp. INDUFLEX-PU + penetrace INDU-Primer

PDF

Detail ke stažení