1. podkladní beton
 2. železobetonová základová deska
 3. železobetonová stěna
 4. AQUAFIN-CJ3 nebo AQUAFIN-CJ4
 5. fabion z malty podle třídy expozice (viz. tabulka na listu detailu SP 1)
 6. ochrana povrchu nebo hydroizolace
  (viz. tabulka na listu detailu SP 1)
 7. prostup potrubí
 8. konstrukce příruby
 9. těsnící manžeta ASO-Dichtmanschette-Boden, zapracovaná do hydroizolační
  stěrky ASOFLEX-AKB + posyp
  křemičitým pískem

PDF

Detail ke stažení