1. podkladní beton
  2. železobetonová základová deska
  3. železobetonová stěna
  4. AQUAFIN-CJ3 nebo AQUAFIN-CJ4
  5. fabion z malty podle třídy expozice (viz. tabulka)
  6. ochrana povrchu nebo hydroizolace (viz. tabulka)
  7. prostup potrubí
třída expozice fabion ochrana povrchu/hydroizolace
XA1 ASOCRET-KS/HB,
ASOCRET-BIS-5/40
AQUAFIN-2K
XA2 ASOCRET-KS/HB,
ASOCRET-BIS-5/40
ASOCRET-BIS-1/6
XA3 ASODUR-G1270,
ASODUR-EMB
ASODUR-V2370 nebo
GEPOTECH-11/22
(GEPOTECH-11/22-Primer)

 

PDF

Detail ke stažení