1.4.8 Izolace sklepa s Aquafinem-RB400, detail izolace přechodu na základovou desku

  1. Izolace AQUAFIN-RB400 – dvouvrstvá izolace pro ochranu pláště budovy proti vzlínající vlhkosti a vodě
  2. Ochranná vrstva proti poškození izolace
  3. Vodorovná izolace pod zdivem – AQUAFIN-RB400 – ochrana proti vzlínající vlhkosti
  4. Fabion poloměru 4-6 cm z ASOCRET-M30.
    Těsnící malta v oblasti přechodu podlahy a stěny pro následné nanesení izolační stěrky
  5. Venkovní ostrá hrana zkosená před nanášením izolační stěrky
  6. Těsnění přední strany základové desky –
    minerální nebo bitumenová hydroizolační stěrka s napojením na vodorovnou izolaci k bezpečnému napojení na zpětný spoj

PDF

Detail ke stažení