1.4.6 Izolace sklepa novostavby s Aquafinem-RB 400, zdivo s ochranou izolací a zateplením

  1. Zateplovací systém
  2. Izolace AQUAFIN-RB400 – dvouvrstvá izolace pro ochranu pláště budovy proti vzlínající vlhkosti a vodě
  3. Ochranná vrstva proti poškození izolace
  4. Základové zdivo
  5. Vodorovná izolace pod zdivem – AQUAFIN-RB400 – ochrana proti vzlínající vlhkosti
  6. Fabion poloměru 4-6 cm z ASOCRET-M30.
    Těsnící malta v oblasti přechodu podlahy a stěny pro následné nanesení izolační stěrky
  7. Izolační stěrka AQUAFIN-RB400 přetažená min.15 cm pod vodorovnou hranu základu s napojením na vodorovnou izolaci k bezpečnému napojení na zpětný spoj

PDF

Detail ke stažení