1. železobetonová balkónová deska
  2. tepelná izolace FOAMGLAS, nalepená na podklad pomocí COMBIDICu-2K
  3. přestěrkování tepelné izolace UNIFIXem-2K/6, do kterého se zapracuje sklotextilní mřížkaGLASGITTERGEWEBE-10
  4. roznášecí vrstva (min. 15 mm) vytvořená z potěrové hmoty ASO-EZ4-Plus
  5. hydroizolační stěrka AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M resp. AQUAFIN-RS300
  6. vysoce elastické tenkovrstvé lepidlo UNIFIX-2K
  7. spárovací malta HF-05-Brillantfuge
  8. okapový žlab

PDF

Detail ke stažení